GP-gaalamaksu tilille
  [01-09-01]  
Kart-Keket sarjan GP-gaalan saunavuokra lankeaa maksettavaksi (50mk) seuraaville henkilöille:
Pipe
Greenfield
Speed
Liberon
Duckshead
Boreeto
Shrimacher
Sallonen
Trölli Murcus
Karhulitos
Kekechello
Onbutt
AlSonin vieras VP
Hinta: 50mk
Tilille: 142650-788854
eräpv.: HETI
 
kirjanpitäjä,
k a r t - k e k e t  2001