B-H:n protesti
  [13-03-05]  
MFIA on muuttanut 5. GP:n tuloksia Butt-Heiteckin protestin perusteella (kts. Sähkeet).

Protesti tuli tapauksesta, jossa Mehmetin kuljettaja ohitti B-H:n kuljettajan maalisuoralla vetämällä itsensä ohi käsin.
Kummatkin tallit ovat tulosmuutoksen puolella.

Tämän ollessa Kart-Keket sarjan säännön, Lex Boreeton, hengen vastaista, annetaan mulle talleille aikaa yksi viikko protestoida tätä erikoispäätöstä vastaan ja jos yksimielisyyttä ei löydy, suoritetaan ajakokouksella äänestys.
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2005