Ajajakokouspöytäkirja 10/2006
  [17-09-06]  
Ylimääräinen Kart-Keket ajajakokous, pidetty 28.10.2006.

Lue tästä ylimääräisen ajajakokouksen pöytäkirja (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2006