2008 ajajakokouksen pöytäkirja
  [27-08-08]  

Highlights:
- lisenssi 70 euroa
- aika-ajosääntö muuttunut (1-10 A, 11 -> B, jne..)
- MFIAn uusi puheenjohtaja Auntie Varistone

Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2008-2009 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2008