2019 ajajakokouksen pöytäkirja
  [25-08-19]  

Highlights:
- 7 kisaa
- pukusääntö -3p!
Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2019-2020 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2019