2020 ajajakokouksen pöytäkirja
  [23-08-20]  

Highlights:
- 7 kisaa
- ulkomaan kisa!
Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2020-2021 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2020