2017 ajajakokouksen pöytäkirja
  [20-08-17]  

Highlights:
- 7 kisaa
- MSC takaisin kalenteriin!
Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2017-2018 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2017