2006 ajajakokouspöytäkirja
  [17-09-06]  
Kart-Keket ajajakokous 2006 pidettiin järjestelmällisen selkeästi kuten aiempinakin vuosina. Tilaisuudessa oli asialliset 12 keijoa, mikä kertoo ajajien aktivoitumisesta uuden kauden alla. Kokouskulut maksettiin MFIAn ehtymättömästä kassasta. Jostain kumman syystä kukaan keijoista ei maksanut juomiaan. Tästä ei ole syytä tehdä mitään johtopäätöksiä.
Asialistalla ei ollut paljoakaan uusia asioita ja kokous mentiin läpi aiempina vuosinakin tutuksi tulleessa yhteisymmärryksen hengessä. Kokous vietiin läpi Butt-Heiteckin johdolla.
Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2006-2007 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2006