2007 ajajakokouspöytäkirja
  [16-09-07]  Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2007-2008 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2007