2005 ajajakokouspöytäkirja
  [12-08-05]  
Kart-Keket ajajakokous 2005 sujui vähäkeijoisissa, mutta yksimielisissä tunnelmissa. Pääkohdiksi muodostuivat GP2 tyyppinen pistelasku-uudistus, maksuvaikeuksien vaikutus pisteisiin sekä kirjanpitäjän vaihto. Muutoin kaikki säilyivät ennallaan.
Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2005-2006 (Microsoft Word asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2005