2018 ajajakokouksen pöytäkirja
  [02-09-18]  

Highlights:
- 7 kisaa
- MSK takaisin kalenteriin!
Lue tästä ajajakokouspöytäkirja 2018-2019 (PDF asiakirja)
 
MFIA,
k a r t - k e k e t  2018